Forma je časopis studenata Grafičkog inženjerstva i dizajna koji se bavi temama iz oblasti grafičkog dizajna i štampe. Do časopisa možeš doći tako što ćeš poručiti svoj štampani primerak ovde ili prelistati naše veb izdanje ovdeovde. U novom broju Forme čitaj o rizografiji, intervju sa domaćim dizajnerom Bratislavom Milenkovićem ili o tome kako se ilustrovala muzika.

Lajkuj nas facebook.com/casopisforma
Lajkuj nas facebook.com/casopisforma
Imaš pitanje grid.forma@gmail.com
Imaš pitanje grid.forma@gmail.com

MI SMO

MI SMO

Sa idejom da studentima ponude časopis sa aktuelnim tekstovima iz sveta grafičkog dizajna i štampe, grupa entuzijastičnih studenata je 2006. godine osnovala Formu. Danas, nakon deset brojeva, redakciju čini osam članova koji aktivno rade na razvoju ovog časopisa.
Sadržaj Forme je oduvek težio ka aktuelnostima na polju grafičke industrije. Novinari i saradnici naše redakcije izveštavali su sa mnogih skupova, sajmova i konferencija važnih za našu oblast interesovanja poput Drupe, Grafime, GRID simpozijuma, PDP konferencije i drugih. Pored kvalitetnog sadržaja kom težimo, nastojimo da on bude propraćen modernim i funkcionalnim prelomom časopisa.

 

 

Sa idejom da studentima ponude časopis sa aktuelnim tekstovima iz sveta grafičkog dizajna i štampe, entuzijastičnih studenata je 2006. godine osnovala Formu. Danas, nakon deset brojeva, redakciju čini osam članova koji aktivno rade na razvoju ovog časopisa.
Sadržaj Forme je oduvek težio ka aktuelnostima na polju grafičke industrije. U novom broju Forme čitaj o rizografiji, intervju sa domaćim dizajnerom Bratislavom Milenkovićem ili o tome kako se ilustrovala muzika. Novinari i saradnici naše redakcije izveštavali su sa mnogih skupova, sajmova i konferencija važnih za našu oblast interesovanja poput Drupe, Grafime, GRID simpozijuma, PDP konferencije i drugih. Pored kvalitetnog sadržaja kom težimo, nastojimo da on bude propraćen modernim i funkcionalnim prelomom časopisa.